Kastelen en kasteeltuinen in Nederland
Ga naar de homepage van museumz.nl
Ga naar de homepage van museumz.nl E-zine voor uw vrije tijd Tip ons over leuke museums Bekijk de linkpartners van museumz.nl
 
 

Nemo Amsterdam
Corpus museum
Museum Leiden
Museum jaarkaart
Dagje cultuur Rotterdam
 
activitiez.nl
barz.nl
bungalowz.nl
campingz.nl
cinemaz.nl
hotelz.nl
museumz.nl
parkz.nl
restaurantz.nl
theaterz.nl
 
 
Disclaimer

Disclaimer van museumz.nl

Museumz.nl kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op/via deze site wordt verstrekt. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Museumz.nl als ook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Museumz.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen. Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

In geen geval is Museumz.nl aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met op deze website beschikbare informatie of documenten. Museumz.nl geeft bezoekers van haar website onder meer de garantie dat zij betrouwbare en veilige informatie krijgen en dat er correct wordt omgegaan met eventuele privacygevoelige informatie.