Cultureel dagje uit in Nederland
Ga naar de homepage van museumz.nl
Ga naar de homepage van museumz.nl E-zine voor uw vrije tijd Tip ons over leuke museums Bekijk de linkpartners van museumz.nl
 
 

Nemo Amsterdam
Corpus museum
Museum Leiden
Museum jaarkaart
Dagje cultuur Rotterdam
 
activitiez.nl
barz.nl
bungalowz.nl
campingz.nl
cinemaz.nl
hotelz.nl
museumz.nl
parkz.nl
restaurantz.nl
theaterz.nl
 
 

Van Abbemuseum -  Eindhoven

Het Van Abbemuseum is een van de belangrijkste musea voor moderne en hedendaagse kunst in Europa. Sinds de opening in 1936 zijn er vele tentoonstellingen georganiseerd en een uitgebreide, internationaal bekende collectie van ruim 2700 kunstwerken opgebouwd. In 2003 werd het Van Abbemuseum officieel opnieuw geopend na de restauratie van het oude museumgebouw en de bouw van een ruime nieuwe vleugel. Er worden tijdelijke tentoonstellingen met algemeen politiek en maatschappelijke onderwerpen getoond, naast gerichte tentoonstellingen over het werk van individuele kunstenaars.


Bilderdijklaan 10

5600 AE  Eindhoven

Telefoon:

040-2381000

Fax:

040-2460680


Van Abbemuseum Eindhoven
Van Abbemuseum Eindhoven
Van Abbemuseum Eindhoven
Van Abbemuseum Eindhoven
Van Abbemuseum Eindhoven
Van Abbemuseum Eindhoven